Làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Theo kết luận của Đoàn công tác số 2: Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền tỉnh luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thường xuyên chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí. 

Công tác kiểm tra giám sát (KTGS) việc thực hiện các biện pháp PCTN được chú trọng. Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đạt kết quả tích cực; phát hiện, xử lý nhiều sai phạm về kinh tế, từng bước chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, hạn chế trong quản lý kinh tế - xã hội. 

Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế được tăng cường. Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 67 vụ/109 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp giải quyết 60 vụ/100 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 71 vụ/114 bị cáo phạm tội tham nhũng, kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác PCTN còn hạn chế; chưa chú trọng công tác tự KTGS. 

Việc phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua thanh tra, kiểm tra còn thấp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách. Việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra chuyển điều tra hiệu quả thấp. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư công còn bộc lộ tồn tại, hạn chế: đầu tư dàn trải, có dự án chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục đầu tư...

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu kết luận KTGS của Đoàn công tác. Đồng thời khẳng định: BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đưa công tác PCTN trên địa bàn đi vào nền nếp, đạt hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đề nghị: BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, TCĐ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về PCTN. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các cấp ủy, TCĐ trong thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tự kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu kết luận hội nghị.

 

Tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là lĩnh vực xây dựng, đầu tư công, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tránh thất thoát, lãng phí, sai phạm. Chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm; triệt để thu hồi về kinh tế; kịp thời chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra, xử lý; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra. Chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm KNTC, không để khiếu kiện kéo dài, gây phức tạp.

Chỉ đạo cơ quan làm án kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng, kinh tế, từng bước đẩy lùi tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Về những kiến nghị của Đoàn công tác, đề nghị BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Lê Mai